Strafrecht

Het is even schrikken als je, door wat voor omstandigheden dan ook, in aanraking komt met justitie. Je wilt als burger natuurlijk weten wat je rechten en plichten zijn. Warnink & Both geeft hierin zowel advies in de piketfase, terechtzitting als advies in slachtofferhulp.

Strafrecht

Strafrecht is een verzamelnaam voor het geheel aan rechtsregels waarin staat vermeld welk gedrag strafbaar is. Daarnaast heeft het ook betrekking op welke straffen op welk gedrag staan. Bovendien stelt het ook via welke wegen deze straf gerealiseerd kan worden. Je kunt hierin materiële strafrecht (beschrijving van strafbare feiten) en formeel strafrecht (procedures en spelregels) onderscheiden. Het materiële strafrecht is in Nederland opgenomen in het Wetboek van Strafrecht.

Burgerlijk recht

Het burgerlijk recht beschrijft de regels voor de onderlinge verhoudingen tussen personen. Het formele privaatrecht gaat over het civiele recht en zijn procedures. Dit wordt ook wel burgerlijk procesrecht genoemd. De rol van de rechter is in het privaatrecht erg belangrijk. Dit komt omdat burgers hier lijnrecht tegenover elkaar staan.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

De rol van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is het zorgen voor een rechtsstaat in Nederland. Het doel hiervan is dat mensen in vrijheid met elkaar kunnen samenleven. Het ministerie werkt aan een veiligere en rechtvaardigere samenleving. Waar nodig komen zij met een ingrijpende maatregel.

Het legaliteitsbeginsel

Het legaliteitsbeginsel speelt een grote rol in het strafrecht. Het houdt in dat het berechten van een persoon op basis van al aanwezige wetgeving moet zijn. Zo voorkom je dat een wetgever met terugwerkende kracht andere regels kan opleggen. Je kan dus stellen dat het beginsel een essentieel onderdeel is van onze rechtsstaat. Het legaliteitsbeginsel wordt bij elke scheiding van de macht anders ingezet. Deze machten kun je onderscheiden in bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en staatsrechtelijke machten.

Deel je artikel!

Share to Google Plus