Er verschijnen regelmatig nieuwsberichten over dat kinderen te dik zijn en dat ze gezonder moeten gaan leven want anders zullen ze in hun latere leven hier last van ervaren. Deze berichten zijn een beetje tegenstrijdig met het nieuwsbericht dat op 20 februari op NU.nl verscheen. Hierin wordt juist geschreven dat Nederlandse jongeren zich gezond voelen en dat ook daadwerkelijk zijn.

Op de internationale ranglijst staat ons land in de top 3 op het gebied van goede gezondheid. Het blijkt dat meer dan 80 procent van de respondenten aan geeft zich gezond te voelen. Ondanks dit mooie aantal zijn er toch een aantal problemen in Nederland. Hierbij kun je denken aan het eerder genoemde overgewicht maar ook extreem drankgebruik en internetverslaving.

De resultaten komt voort uit de Verkenning Jeugdgezondheid die is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Het RIVM en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) hebben de Verkenning volbracht. De resultaten werden vergeleken met een soortgelijk onderzoek dat tien jaar geleden onder Nederlandse jongeren tussen 0 en 19 jaar werd gedaan.

Hieruit wordt duidelijk dat de totale gezondheid in het decennia niet noemenswaardig is verbeterd of achteruit is gegaan. Wel zijn er veranderingen opgetreden binnen verschillende onderdelen. Jongeren zijn bijvoorbeeld minder gaan roken en drinken. Opvallend is dat het aantal ziekenhuisopnames door extreem drankgebruik wel is gestegen.

Het wordt niet duidelijk hoeveel jongeren Fysiotherapie Dongen hebben moeten bezoeken omdat ze te fanatiek gesport hebben en een blessure hebben opgelopen. Daarnaast is de babysterfte minder, maar omdat er een groeiende groep erg vroeg geboren kinderen is, zorgt dat voor extra gezondheidsrisico’s.

Deel je artikel!

Share to Google Plus