Posts tagged payper

Dubio: uitbesteden of zelf doen?

Het uitvoeren van de salarisadministratie is voor de meeste bedrijven niet het leukste puntje van de activiteiten. Voor veel bedrijven kost het veel tijd, doordat de salarisadministratie niet even iets is, het gaat vaak met veel tijd gemoeid. De administratie gaat gepaard met een behoorlijke wet en regelgeving, dat is de reden waardoor het veel tijd kost. Daarom zitten ze vaak in een dubio of ze het dan toch niet moeten uitbesteden. Vaak houdt het ze tegen dat ze de gegevens binnen eigen deuren willen houden. Toch biedt het uitbesteden vele voordelen.

Uitbesteden van de salarisadministratie

Het klinkt natuurlijk interessant, het uitbesteden van de salarisadministratie. Veel bedrijven hebben er een specifieke persoon voor in dienst, waardoor deze kosten geschrapt zouden kunnen worden. Geen zorgen maken over de regelgevingen rondom de uitbetalingen en CAO’s etc. Maar het ontstaan van bedrijven die deze diensten uit handen willen nemen is natuurlijk niet voor niks. Vaak komt er bij het uitbesteden van de salarisadministratie een behoorlijk kostenplaatje kijken. Dat is niet voor niks, want er wordt meer gedaan dan alleen het uitbetalen van het salaris. Maar als je weet hoe veel tijd het je bespaart, vallen de totaal kosten uiteindelijk reuze mee. Deze bedrijven helpen je bij alles omtrent de uitbetalingen, en daarom komt heel wat bij kijken. Het is voor bedrijven belangrijk om na te gaan, wat het je gaat kosten tegenover wat het je oplevert. Zorgt dat je het totaalplaatje van de zogenoemde payroll bedrijven goed in kaart brengt, zodat je weet waar je in investeert.

Payper

Een mogelijke payrolling bedrijf is Payper. Payper richt op de branches retail, logistiek, de publieke sector, beveiliging, industrie en de horeca branche. Het bedrijf biedt je verschillende voordelen. Kijk voor de voordelen en andere informatie op http://www.payper.nl/

De voor- en nadelen van payrolling

Als je met payrolling aan de slag wilt, dan heb je keuze uit veel aanbieders. Nu is de grote vraag alleen nog wat payrolling precies inhoudt.

Een payrollbedrijf neemt al jouw personeel in dienst en wordt zo juridisch werkgever. Zo heb je gelijk een beeld van het grootste verschil tussen payrolling en salarisadministratie. Bij salarisadministratie blijf je namelijk wel juridisch werkgever.

De taken van een payrollingbedrijf

Als juridisch werkgever neemt het payrollbedrijf alle arbeidsrechtelijke risico’s over. Dit houdt dus in dat alle administratieve handelingen zoals arbeidsovereenkomsten, loondoorbetalingen, arbeidsongeschiktheid, verzekeringen, jaaropgaven, ontslagprocedures, salarisadministratie en de verwerking van CAO- en wetswijzigingen tot het dienstenpakket van de payroll-aanbieder behoren.

De taken van de werkgever

Als werkgever blijf je zelf de belangrijke zaken voor het runnen van een bedrijf bepalen. Denk aan het aannemen van nieuwe werknemers, functionerings- en beoordelingsgesprekken, de hoogte van het salaris en andere belangrijke zaken die voor het bedrijf van belang zijn. Op de werkvloer verandert er dus niets.

Interessant?

Payrolling eigenlijk interessant voor iedere organisatie met personeel. Payrolling creëert namelijk een verhoogde flexibiliteit , meer gemak, beperkt risico’s en geeft een groot financieel voordeel dat je kunt behalen door efficiënter in te kopen. Het maakt dan niet uit of het om een kortlopend project of een langetermijntraject gaat.

De voordelen

  • Je weet vooraf gewoon wat jouw personele kosten zullen zijn, zo kun je hier dus goed op inspelen;
  • Je bepaalt iedere periode een vast bedrag en ontvangt altijd één factuur. Zo heb je een overzichtelijk inzicht op jouw totale personeels- en salariskosten;
  • Je ontvangt geen facturen meer van instanties als het UWV, de Belastingdienst, verzekeringen, de Arbo-dienst, de verzuimverzekering en accountants;
  • De financiële administratie wordt beperkter en inzichtelijker, hierdoor realiseer je aanzienlijke kostenbesparingen;
  • Er verandert bijna niets voor je werkgevers, behalve dat zij kunnen terugvallen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie.

De nadelen

  • Je bent altijd aansprakelijk voor de afdracht van loonbelasting en premies sociale verzekeringen. In het geval van faillissement van het payroll bedrijf is het mogelijk dat je premies en belasting aan het UWV en de Belastingdienst moet afdragen, zelfs al heb je dat al eerder aan het payroll bedrijf gedaan;
  • Je betaalt natuurlijk ook voor de diensten van de payroller. Deze kunnen hoog oplopen;
  • Het kan voorkomen dat je band met het vaste personeel slechter wordt. Je zult dus misschien ook minder waardering ervaren.

Je bent er met Payrolling van Payper dus zeker van dat de benodigde kennis en ervaring aanwezig is. Door in Nederland personeel in dienst te nemen wordt het aantal wetten en regels waar je mee te maken krijgt dus een stuk groter. Deze problemen worden dus allemaal uit de handen genomen door professionals. Je betaald echter wel voor de diensten, maar dat is het dubbel en dwars waard.

Go to Top