Posts tagged kinderen

De voordelen van de kinderopvang

Het is natuurlijk voor bijna iedereen een wens op gezonde kinderen te krijgen, maar het vergt een hoop energie en ook moet je er altijd wel voor hun zijn. Toch moet je als ouder ook aan het werk om in ieder geval de financiële middelen te hebben om kinderen te onderhouden. Op de kinderen moet wel worden gelet en dus zijn er verschillen opvangcentrums voor kinderen. Zo heb je ook kinderopvang de Bilt, een goede organisatie met een aantal volwassen begeleiders die precies weten hoe je met kinderen om moet gaan. De kinderen voelen zich op deze manier veilig en zichzelf.

De kinderopvang

Kinderopvang de Bilt kent verschillende voordelen, zo betaal je alleen voor de tijd dat de kinderen bij de kinderopvang aanwezig zijn en geen vast bedrag per maand. De ouders kunnen lekker door blijven werken en weten in het achterhoofd dat de kinderen op veilige en goede plek zitten en de kinderen hoeven niet te reizen uit school omdat kinderopvang de Bilt in de school gelegen is. Het is voor kinderen dus een betrouwbare omgeving, waar ze lekker de ruimte hebben om te spelen.

Zijn er ook andere opties

Naast kinderopvang de Bilt zijn er natuurlijk ook nog andere opties beschikbaar, zo zijn er verschillende oppasmoeders die ook de kinderen van school kunnen halen, maar het goedkoopste en eigenlijk de beste optie is een familielid vragen of zij een tijdje op de kinderen kunnen passen tot je ze uit je werk ophaalt.

Informatie verzamelen

Ben jij van plan om meer informatie te verzamelen over kinderopvang de Bilt, dan kun je het beste even richting de website gaan van deze kinderopvang, hier staat veel informatie op die nuttig kan zijn. Het kan natuurlijk zijn dat je nog wel vragen hebt, deze kun je natuurlijk altijd stellen door middel van het plegen van een telefoontje. Zo kom je aan alle informatie die je nodig hebt.

 

Een rekenspel: Juniper Green

In maart zag ik in de Scientific American een rekenspel geschikt voor kinderen op de basisschool. Het spel is bedacht door Richard Porteous, onderwijzer in het Verenigd Koninkrijk. Het spel heeft dezelfde naam als de school waar Richard Porteous les gaf: Juniper Green. Ik geef hieronder meteen een speelbord met de spelregels:

Juniper Green: Bedacht door Richard Porteous, onderwijzer op de Juniper Green school in het Verenigd Koninkrijk.

Spelregels

  1. Om de beurt streep je een getal door. Ieder getal mag maar één keer gebruikt worden.
  2. Ieder getal moet steeds een deling of een vermenigvuldiging zijn van het vorige getal. Voorbeeld: Speler 1 begint en kiest 12. Speler 2 kan nu bijvoorbeeld 3 aanstrepen (12 : 4 = 3) of 84 (12 x 7 = 84) of…
  3. Als je geen getal meer kunt aanstrepen heb je verloren.
  4. De speler die begint, moet een even getal aanstrepen. Daarna mogen de getallen even of oneven zijn, zolang ze de uitkomst van een deling of vermenigvuldiging van het vorige getal zijn (spelregel 2).

Sommige getallen kun je haast niet delen of vermenigvuldigen! Probeer ze te vinden en win!

In de oorspronkelijke uitvoering worden kaartjes met getallen gebruikt, die de spelers op tafel leggen. Het voordeel van de matrix (afbeelding 1) vind ik dat het eenvoudig te kopiëren is en zelfs meermalen te gebruiken door bij ieder spel een andere kleur te kiezen voor het wegstrepen van de getallen.

In het voorjaar van 1997 liep ik stage op de Bos en Vaartschool in Haarlem en daar heb ik het spel met de kinderen gespeeld. Ik ben in de pauze bij de kinderen gaan zitten en heb één van de kinderen gevraagd om mee te spelen. Dit wekte veel nieuwsgierigheid en na korte tijd waren meer kinderen intensief bezig met het spel. Ik heb gemerkt dat het spel op verschillende manieren is toe te passen. Op het eenvoudigste niveau zijn de spelers aan het delen en het vermenigvuldigen en komt er op een gegeven moment ‘vanzelf’ een winnaar uit de bus. Uiteraard kun je het bord kleiner of groter maken dan 100. Een speelbord van 20 of 30 is dan geschikt voor groep 4 of 5. Tijdens het spelen met de kinderen waren er een aantal die inderdaad ‘op goed geluk’ een juiste deling of vermenigvuldiging kozen. Op zich niet slecht en een goede rekenoefening. Het is echter veel interessanter om te zoeken naar strategieën en slimme keuzen. Hierbij kan wat sturende hulp van de leerkracht nodig zijn. Tijdens het spelen merkte ik dat met een enkele hint sommige kinderen zeer intensief op zoek gingen naar getallen waarmee je kon winnen: getallen die zich (door de tegenspeler) niet zo makkelijk laten delen of vermenigvuldigen. De basis voor deze zoektocht staat in spelregel nummer 4: de speler die begint, moet een even getal aanstrepen. Anders is er namelijk een manier om meteen te winnen. Stel bijvoorbeeld, dat Alice mag beginnen en zij streept een getal hoger dan 50 aan, zeg: 97. Bob moet nu een 1 aanstrepen. Een vermenigvuldiging met 97 is groter dan 100 en dat staat niet op het speelbord. Delen door 97 blijft de enig mogelijke optie. Als Alice nu weer een priemgetal aanstreept hoger dan 50, bijvoorbeeld 89 (1 x 89), dan heeft Bob verloren. De 1 is immers al gebruikt.

Om dit te voorkomen is er de regel dat het eerst gespeelde getal altijd even moet zijn. Hierna is de keuze vrij, zolang het maar de uitkomst van een deling of vermenigvuldiging van het vorige getal betreft. In deze regel zit meteen een belangrijke strategische aanwijzing: als je kunt reageren door een priemgetal aan te strepen heb je kans om te winnen! Als je reageert door een 1 aan te strepen loop je het risico te verliezen. De tegenspeler hoeft alleen maar een priemgetal boven de 50 aan te strepen (1 x 89 = 89). De speler heeft de 1 al gebruikt en … verliest. Voor de leerkracht die dit spel aanbiedt, is het een uitdaging om de kinderen zelf dit soort strategieën te laten ontdekken. Op deze manier kun u zeer intensief met het verschijnsel priemgetallen bezig zijn, zonder zelfs maar het woord te noemen. Eventueel kunt u ervoor kiezen om spelregel 4 (het eerste getal moet even zijn) in eerste instantie niet aan te bieden. Zodra een kind het winnende foefje ontdekt, introduceert u deze regel (anders wordt het spel onspeelbaar) waarbij u en passant de vraag stelt of er nog meer getallen zijn waarmee je de tegenspeler in het nauw brengt.

Kort resumerend: het spel is te gebruiken als rekenoefening, waarbij kinderen waarschijnlijk op zoek zullen gaan naar foefjes om te winnen. Het spel is heel geschikt om spelenderwijs eigenschappen van priemgetallen te ontdekken. Dit vraagt om een grotere inbreng van de leerkracht. Die moet de kinderen op het juiste spoor zetten. Probeer wel om de kinderen zoveel mogelijk zelf tot ontdekkingen te laten komen door het stellen van vragen en niet door bijvoorbeeld eerst een lesje over priemgetallen te geven.

Kinderen worden dikker door te veel tv kijken

Eén van de favoriete bezigheden van kinderen is tv kijken. Dit neemt wel gezondheidsgevaren met zich mee, blijkt uit onderzoek. Kinderen die dagelijks meer dan twee uur tv kijken zijn dikker dan hun leeftijdgenoten die minder tv kijken. Dit blijkt uit een onderzoek van het VUmc (VU university medical center), AMC (Academisch Medisch Centrum) en GGD uit Amsterdam (Gemeentelijke gezondheidsdienst). Zij deden onderzoek onder ongeveer tweeduizend kinderen van 5 en 6 jaar oud.

Dikkere buik

Op basis van gegevens uit de ABCD-studie (Amsterdam Born Children and their Development-studie), een langlopend onderzoek onder 8000 kinderen, stelden de onderzoekers vast dat kinderen die veel voor de tv hangen een grotere buikomvang hebben. Zo wijzen verschillende onderzoeken uit dat tv kijken erg slecht is voor kinderen.

Hart- en vaatziekten

Meer vet hangt ook automatisch samen met een grotere kans op diabetes en hart- en vaatziekten. Het is echter nog niet vastgesteld of dat ook voor deze kinderen geldt. Volgens Hoogleraar Mai Chin A Paw van het VUmc zijn deze kinderen nog jong en ontwikkelen tot nu toe nog geen ongunstige bloedwaarden die tot hart- en vaatziekten of diabetes lijden. Wel worden de kinderen nauwlettend in de gaten gehouden of zij op latere leeftijd deze bloedvaten wel ontwikkelen.

Andere activiteiten

Wel hebben de onderzoekers een duidelijk advies voor ouders: haal de kinderen achter de televisie vandaan en laat ze lekker buiten spelen. Hier bewegen de kinderen veel meer en dit is gezonder. Mocht het weer niet mee zitten dan is het ook veel beter om de kinderen binnen puzzels te laten doen of om hen kinderboeken te laten lezen, punt. Dit stimuleert nog de geest. Bij tv kijken wordt namelijk een hele lage hersenactiviteit gemeten. Dit geldt ook voor computerspelletjes en videogames. Het is verstandig om samen met je kind een maximale tijd af te spreken die ze per dag mogen besteden aan tv kijken of videogames.

Combineer je werk en gezin

Het combineren van werk en gezin lijkt tegenwoordig steeds moeilijk te gaan. Met de komst van nieuwe media zijn er veel dingen veranderd in zowel het gezinsleven als op de werkvloer. Processen op het werk gaan tegenwoordig steeds sneller. Er komen per dag soms wel duizenden e-mails binnen, je moet per uur 20 telefoontjes beantwoorden, en dan ben je eigenlijk nog niet eens bezig geweest met je taken van die dag. Maar ook in het gezin speelt technologie een steeds grotere rol. In plaats van elkaar even op te bellen over hoe laat en wat er gegeten wordt, wordt het tegenwoordig normaal gevonden om dit allemaal via WhatsApp of sms te bespreken. Soms ook via email. Dit maakt het gezinsleven een stuk minder persoonlijk. Zelfs als ouders thuiskomen van hun werk, en kinderen thuiskomen van school, zit het hele gezin nog doodleuk alle berichtjes op hun tablets en telefoon te beantwoorden.

Topmannen van Nederland

Camiel de ClercqToch kan je dit ook goed combineren. Nederland telt een aantal topmannen die zich zowel goed inzetten voor werk en bedrijf als voor hun gezin. Een gezin moet je onderhouden, het groeit niet vanzelf naar elkaar toe. Je moet er tijd en moeite in steken, en dan heb ik het niet over visuele moeite. Ga eens wat vaker wat leuks doen en zorg dat je er vaker uit bent. En dan 1 tip: laat die telefoon thuis!

Camiel de Clercq

Iemand die werk en gezin goed kan combineren is bijvoorbeeld Camiel de Clercq. Hij zorgt er bijvoorbeeld voor dat hij minimaal 2x per jaar op een fijne vakantie gaat met zijn gezin. Bovendien is het ook belangrijk om de weekenden werk-vrij te plannen. We leven immers niet om te werken, maar werken om te kunnen leven. Kijk hier voor meer informatie over Camiel de Clercq, of bezoek bijvoorbeeld eens de website van camiel de clercq. http://camieldeclercq.nl

Go to Top