Posts tagged HGU

HGU, Geesteswetenschappen op hbo-niveau

Het concept van de HGU

Het doel van de <a href=\\\”http://www.buurbook.nl/plan/open-dag-hgu-op-de-drift–9215\\\”>HGU></a>

HGU is ervoor te zorgen dat studenten actief en zelfstandig leren. De HGU wil de studenten stimuleren interactief met de onderwezen stof om te gaan. Tevens wil de HGU de studenten stimuleren om innovatief te zijn jegens Geesteswetenschappen. Ook biedt de HGU veel studiebegeleiding zodat studievertraging tot een minimum wordt beperkt. Al met al, wil de HGU niet alleen maar als zender dienen, maar als een interactief leerklimaat.

De organisatie

De organisatie van de HGU is rondom een aantal hbo-opleidingen, cursussen en studierichtingen. Tevens zijn er verschillende functies voor het besturen van de HGU met haar verschillende afdelingen. Zo heeft de algemeen directeur de algemene leiding. Hij ziet toe dat de algehele organisatie zo goed mogelijk verloopt. Andere functies binnen de organisatie zijn bijvoorbeeld de onderwijscoördinator, en studiecoördinator. De drie functies samen, dus de algemeen directeur,  de onderwijscoördinator en de studiecoördinator vormen samen het managementteam en het dagelijks bestuur.

Verschillende cursussen

De HGU biedt naast opleidingen ook nog verschillende cursussen aan. Dit doen zij op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, religiestudies, Westerse-esoterie, hermetica en spiritualiteit. Iedereen kan zich aanmelden voor een cursus. Hieraan zijn bepaalde studiekosten verbonden. Een cursus wordt gestart wanneer er voldoende aanmeldingen zijn.

Meer informatie over de HGU kan gevonden worden op: \”http://www.dichtbij.nl/utrecht-en-leidsche-rijn/regio/artikel/3396984/open-dag-hgu-8-maart-2014.aspx

De HGU

HGUDe HGU staat voor Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht. Dit is een opleidingsinstituut dat zich richt op het verzorgen opleidingen die gaan over geestelijke gezondheidszorg, religiestudies, filosofie en spiritualiteit. De HGU vindt het daarbij belangrijk om op een zo interactief mogelijke manier les te geven. Zelfstandig leren is één van de uitgangspunten van de HGU. Omdat de HGU een HBO opleiding is, is deze gericht op de praktijk en de toepassing van kennis, interactiviteit en innovatieve vaardigheden.

Onderzoek HGU

De HGU verzorgt onderzoek dat gericht is op het verkrijgen van kennis met betrekking tot verschillende factoren. Psychologie, fysiologie, neurologie, farmacologie en transcendente factoren behoren hier toe. De HGU wil dan ook systematisch wetenschappelijk onderzoek opzetten, uitvoeren en stimuleren. De leer van de verschijnselen, ook wel fenomenologie genoemd,  wordt met betrekking tot religieuze ervaringen onderzocht, alsmede de verschijnselen en psychosociale hulpverlening. Ook klinische godsdienstpsychologie behoort tot het onderzoeksgebied van de Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht

Organisatie Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht

De HGU is dus gericht op een aantal studierichtingen, Hbo-opleidingen en cursussen. De algemene leiding van de school behoort toe aan de algemeen directeur. De onderwijs coördinator is verantwoordelijk als het gaat om de organisatie van het onderwijs in zijn geheel. Degene die verantwoordelijke voor de verschillende studierichtingen is de studiecoördinator. Samen vormen zijn het dagelijks bestuur van de HGU. Er bestaat ook nog een opleidingscommissie. De opleidingscommissie is ervoor bedoeld om studenten en docenten het onderwijs te kunnen laten evalueren. Er wordt binnen deze commissie advies gegeven over de colleges, de tentamens, de samenstelling van het onderwijsprogramma en allerlei andere onderwijszaken.

Video

Go to Top