HGUDe HGU staat voor Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht. Dit is een opleidingsinstituut dat zich richt op het verzorgen opleidingen die gaan over geestelijke gezondheidszorg, religiestudies, filosofie en spiritualiteit. De HGU vindt het daarbij belangrijk om op een zo interactief mogelijke manier les te geven. Zelfstandig leren is één van de uitgangspunten van de HGU. Omdat de HGU een HBO opleiding is, is deze gericht op de praktijk en de toepassing van kennis, interactiviteit en innovatieve vaardigheden.

Onderzoek HGU

De HGU verzorgt onderzoek dat gericht is op het verkrijgen van kennis met betrekking tot verschillende factoren. Psychologie, fysiologie, neurologie, farmacologie en transcendente factoren behoren hier toe. De HGU wil dan ook systematisch wetenschappelijk onderzoek opzetten, uitvoeren en stimuleren. De leer van de verschijnselen, ook wel fenomenologie genoemd,  wordt met betrekking tot religieuze ervaringen onderzocht, alsmede de verschijnselen en psychosociale hulpverlening. Ook klinische godsdienstpsychologie behoort tot het onderzoeksgebied van de Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht

Organisatie Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht

De HGU is dus gericht op een aantal studierichtingen, Hbo-opleidingen en cursussen. De algemene leiding van de school behoort toe aan de algemeen directeur. De onderwijs coördinator is verantwoordelijk als het gaat om de organisatie van het onderwijs in zijn geheel. Degene die verantwoordelijke voor de verschillende studierichtingen is de studiecoördinator. Samen vormen zijn het dagelijks bestuur van de HGU. Er bestaat ook nog een opleidingscommissie. De opleidingscommissie is ervoor bedoeld om studenten en docenten het onderwijs te kunnen laten evalueren. Er wordt binnen deze commissie advies gegeven over de colleges, de tentamens, de samenstelling van het onderwijsprogramma en allerlei andere onderwijszaken.

Video