Op veel Nederlandse scholen maakt groep 8 de bekende eindtoets. Tijdens een aantal dagen zijn ze bezig met uiteenlopende opgaven over taal, spelling en begrijpend lezen. De uitslag van deze toets is erg belangrijk, want onder andere het advies voor het niveau van het voortgezet onderwijs wordt hieruit geconcludeerd. Voor leerlingen in groep 8 en hun ouders en verzorgers is dit dus erg spannend. Waarover gaat de toets, wat is er te doen om stress te voorkomen en hoe kunnen u en uw kind de Cito oefenen?

 

Het belang van de Cito-toets

De eindtoets van groep 8 is een manier die dient om het leerlingniveau beter in zicht te brengen. Dat is van het grootste belang om een juist vervolg te kiezen. De niveaus worden verdeeld over vmbo, havo en vwo. De eindtoets-uitslag kan richting geven. Het is niet gek dat veel scholen de toetsscore laten meebepalen in het advies. Er wordt met de toets gekeken in welke mate behandelde stof door de leerling wordt begrepen en strategieën kan gebruiken. De uitslag van de eindtoets geeft een duidelijk idee van hoe de leerling zich cognitief gezien verhoudt tot de lesstof. Naast deze uitslag kijkt een school ook naar werkhouding en overige toetsen.

 

Vaardigheden op de Cito-toets

Via de eindtoets worden vaardigheden, strategieën en kennis gecontroleerd. De opdrachten zijn nogal divers en gaan van rekenen met tijd en geld, optellen, aftrekken, woordsoorten, zinsontleding en spelling tot begrijpend lezen, studievaardigheden en schrijven. Zo’n beetje alle belangrijke punten komen zeer uitgebreid aan de orde. Vanwege die opzet beslaat de toets meerdere momenten en de verschillende taken vinden om en om plaats. Bij enkele taken hebben de kinderen een bronnenboekje of kladpapier nodig, waarmee ze het antwoord kunnen zoeken. Vragen op de eindtoets zijn allemaal meerkeuze en het kind kan dus een goed antwoord kiezen.

 

Cito-toets oefenen

De ervaring heeft laten zien dat de eindtoets oefenen kan bijdragen aan een goede score. Hoofdzakelijk niet omdat de toets beïnvloed wordt, maar omdat er het beste uit wordt gehaald. Goed en uitgebreid oefenen helpt stress en spanning tegen te houden, waardoor leerlingen de toets beter leren kennen en zij er niet aan hoeven te wennen. Zodoende scoren zij optimaal en gaan zij met meer zekerheid de eindtoets maken. De eindtoets oefenen kan online, maar voor de meest perfecte voorbereiding kan speciaal materiaal besteld worden. Met dat materiaal is er volop aandacht voor strategieën en vaardigheden die de kinderen moeten laten zien. Door het oefenen van de eindtoets wordt een kind goed voorbereid.