Trisomie 21, misschien beter bekent als het syndroom van down is een aangeboren afwijking. De afwijking gaat gepaard met een verstandelijke beperking, typerende kenmerken of bepaalde medische problemen. Maar hoe ontstaat de afwijking?

Chromosonen

Elk lichaam kent 23 chromosomen. Elke chromosoom is een paartje, wat dus betekent dat je 46 chromosomen hebt. Bij trisomie 21, of syndroom van down, is het 21e chromosoom in 3-voud aanwezig, vandaar de naam trisomie 21. Trisomie staat zelf voor erfelijke afwijking, letterlijk vertaald staat tri voor drie en soma voor lichaampje. Trisomie bestaat in 3 varianten:

  • Trisomie 13: Syndroom van Patau
  • Trisomie 18: Syndroom van Edwards, komt na het syndroom van down het meeste voor
  • Trisomie 21: Syndroom van down

Wanneer iemand aan trisomie leidt, heeft het dus 47 chromosomen in plaats van 46. Het chromosoom is overal in het lichaam te vinden, wat het dus zowel een verstandelijke als een lichamelijke afwijking mogelijk maakt. Ongeveer de helft van de mensen die aan trisomie 21 leiden, worden geboren met een hartafwijking. De kans dat het overdragen wordt bij het krijgen van kinderen is meer aanwezig dan normaal. Maar ook zonder dat je aan het syndroom leidt, bestaat altijd de kans dat je een kind met trisomie 21 krijgt. Mensen onder elkaar willen het nog weleens mongool noemen, maar deze benaming wordt negatief bevonden. Daarom spreken zorginstellingen over het syndroom van down.

Het hebben van een syndroom

Wanneer er binnen een familie, gezin of huishouden iemand leidt aan het syndroom van down, is er hulp beschikbaar. Prisma biedt gezinsbegeleiding aan voor iemand met een verstandelijke beperking. Zorg voor mensen die leiden aan het syndroom van down is heel belangrijk, en dat weet Prisma als geen ander. Niet alleen biedt Prisma de juiste zorg aan het desbetreffende persoon, maar ook biedt het begeleiding aan het gezin. Ook werkt het met logeergezinnen. Zo dat het eigen gezin even de last ontnomen wordt en de rust kan pakken.

Kijk voor meer informatie op http://www.prismanet.nl/

Deel je artikel!

Share to Google Plus