Sinds de informatica-revolutie is een goed functionerend IT-systeem meer dan ooit bepalend voor uw bedrijf of management. Een nadeel daarvan kan zijn dat uw IT-structuur zo erg gespecialiseerd en complex wordt; of dat bepaalde kosten hoog oplopen. In deze gevallen is IT outsourcing het overwegen waard.

Wat is IT outsourcing?

IT outsourcing is, simpel gezegd, de uitbesteding van de creatie, organisatie en het beheer van de informaticasystemen ‘achter’ uw bedrijf. Het is dus een cruciale vorm van gespecialiseerde, logistieke partnership met een gespecialiseerde dienstverlener (‘provider’).

De kracht van IT outsourcing

Uw professionaliteit gaat voor een belangrijk deel hand in hand met uw kunde om verantwoordelijkheden te delegeren. IT is specialistenwerk. Als dusdanig wordt het best overgelaten aan specialisten.

IT outsourcing maakt dat mogelijk. Het betekent tegelijk een stijging van de efficiƫntie binnen uw bedrijf en een verhoging van haar rendabiliteit. IT outsourcing drukt immers uw kosten dankzij het schaalvoordeel verkregen door een specialist, die tegelijk soortgelijke systemen implementeert en onderhoudt voor andere bedrijven dan het uwe.

Op deze manier kunt u meteen ook de risico’s van uw project spreiden. Meerdere bedrijven worden nu immers samen afhankelijk van bepaalde IT toepassingen. In een snel veranderende wereld als die van de informatica kan dat van essentieel belang zijn (bijvoorbeeld bij het vervangen van toepassingen die hun tijd hebben gehad).

Via IT outsourcing zult u zo minder kapitaalinvesteringen moeten ondernemen en uw bedrijf zal zich beter kunnen concentreren op haar kerntaken. Zo wint het enorm aan flexibiliteit.

Risico’s

Natuurlijk kunnen er ook risico’s verbonden zijn aan IT outsourcing. Sommige managers of bedrijven kunnen zich blindstaren op de verlaging van hun kosten. Als uw bedrijf echter een belangrijk concurrentievoordeel haalt uit bepaalde IT-technieken, kunt u best twee keer nadenken vooraleer deze infrastructuur uit te besteden. En uiteraard is het sowieso altijd belangrijk de juiste afspraken te maken met uw dienstverlener, zodat er geen discrepanties ontstaan tussen wat beide partijen willen bereiken.

BP Solutions

Gesteld echter dat u tot de juiste afspraken kunt komen met uw provider, dan hoeft er u weinig in de weg te staan om uw IT-infrastructuur uit te besteden – en BP Solutions is wat dat betreft een meer dan valabele partner, zeker voor middelgrote bedrijven. IBM verkoos het bedrijf recent nog tot ‘IBM Top MidMarket Partner Europe 2013‘.

Deel je artikel!

Share to Google Plus