Voeding en ADHD

ADHD wordt in het Nederlands omschreven als aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Het is geen vastomlijnd ziektebeeld, maar een cluster van symptomen. De hyperactiviteit van ADHD gaat vaak samen met leerproblemen zoals dyslexie of dyscalculie en concentratieproblemen. Ook vallen onrust, aandachtsproblemen en impulsiviteit op bij ADHD.

Overgevoeligheid voor eten en drinken

Er wordt tegenwoordig onderzoek gedaan naar de relatie tussen voeding en ADHD. Uit steeds meer onderzoeken blijkt er samenhang te bestaan tussen voeding en ADHD. In een eerder stadium werd ADHD al in verband gebracht met kleur- en zoetstoffen, maar uit meerdere onderzoeken (Pelsser, Arnold en Taylor) blijkt dat ADHD vaak samen gaat met intoleranties, allergieën, eczeem of astma. Ook Puur praktijk werkt mee aan onderzoeken in hun praktijk.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat ADHD bij meer dan 60% van de kinderen veroorzaakt wordt door een overgevoeligheid voor gewone, dagelijkse voeding. Dit is een grote doorbraak binnen de gezondheidszorg.

ADHD en een tekort van?

Bij ADHD is er sprake van tekorten aan vitaminen, mineralen, onverzadigde vetzuren en aminozuren.
Ook is er in de meeste gevallen sprake van een disbalans in de darmflora.

orthomoleculair voedingsdeskundige

Op basis van een orthomoleculair voedingspatroon kunnen de symptomen van ADHD verminderd worden. Het huidige westerse voedingspatroon levert namelijk vaak niet de voedingsstoffen die wij echt nodig hebben. De voeding past niet bij ons DNA, met uitputting van het lichaam en ziekte of aandoeningen als gevolg. Orthomoleculaire voeding is opbouwende voeding, omdat er getracht wordt zoveel mogelijk juiste bouwstoffen binnen te krijgen. Lichaamsopbouwende voeding werkt preventief en curatief. Voor meer informatie vraag dan uw orthomoleculair voedingsdeskundige om hulp!