Financieel

Lees alle berichten in de financiele sector. Hierbij kun je denk aan artikelen over geld verdienen en geld lenen. Ook een divers aanbod financieel nieuws krijg je op deze pagina. Ga direct verder en lees de berichten.

Steeds hogere kosten huurtoeslag

Huurtoeslag in Nederland

In Nederland kun je huurtoeslag ontvangen. Huursubsidie is een bijdrage in de huur voor mensen met een laag inkomen. Door de crisis zijn er de laatste jaren veel werkloze bij gekomen. Hierdoor stijgt het aantal huishoudens dat huurtoeslag ontvangt enorm. Vorig jaar hebben meer dan 1,4 miljoen huishoudens een bijdrage voor de huur ontvangen. De kosten hiervan waren meer dan 2,4 miljard euro. Dit blijkt uit een jaarverslag van Minister Stef Blok.

Stijging ten opzichte van 2010

In 2010 werd er nog een stuk minder huursubsidie uitgekeerd. Het bedrag dat toen werd uitgekeerd was 0,2 miljard minder. Er werd dus 2,2 miljard uitgekeerd in 2010. Er ontvingen toen 1,1 miljoen huishoudens huurtoeslag. Er is dus duidelijk sprake van een stijgende lijn.

Wat zegt het Ministerie

Het ministerie zegt dat het duidelijk te maken heeft met de toenemende werkloosheid. Veel mensen die een tijd zonder baan zitten gaan nu extra financiële steun zoeken in een andere hoek. We zien dit duidelijk terug in de cijfers. Vooral eenpersoonshuishoudens zijn erg gestegen in de statistieken. Men verwacht dat het aantal weer naar beneden zal gaan wanneer het beter gaat met de economie en er weer meer werkgelegenheid is.

Overigens kunnen de cijfers voor 2013 nog bijgesteld worden. De belastingdienst bekijkt namelijk niet altijd vooraf of iemand recht heeft op huurtoeslag. Hier is niet genoeg personeel voor dus gebeurt dit vaak pas achteraf. Zo kan het dus zijn dat een deel van de mensen onterecht huursubsidie heeft ontvangen. Dit zal dan terug betaald moeten worden. Hierdoor kunnen de cijfers voor 2013 dus nog lager uitvallen dan nu bekend is gemaakt in het jaarverslag van Minister Stef Blok.

Kosten huurtoeslag stijgen verder

Huurtoeslag in Nederland

In Nederland kun je huurtoeslag ontvangen. Huursubsidie is een bijdrage in de huur voor mensen met een laag inkomen. Door de crisis zijn er de laatste jaren veel werkloze bij gekomen. Hierdoor stijgt het aantal huishoudens dat huurtoeslag ontvangt enorm. Vorig jaar hebben meer dan 1,4 miljoen huishoudens een bijdrage voor de huur ontvangen. De kosten hiervan waren meer dan 2,4 miljard euro. Dit blijkt uit een jaarverslag van Minister Stef Blok.

Stijging ten opzichte van 2010

In 2010 werd er nog een stuk minder huursubsidie uitgekeerd. Het bedrag dat toen werd uitgekeerd was 0,2 miljard minder. Er werd dus 2,2 miljard uitgekeerd in 2010. Er ontvingen toen 1,1 miljoen huishoudens huurtoeslag. Er is dus duidelijk sprake van een stijgende lijn.

Wat zegt het Ministerie

Het ministerie zegt dat het duidelijk te maken heeft met de toenemende werkloosheid. Veel mensen die een tijd zonder baan zitten gaan nu extra financiële steun zoeken in een andere hoek. We zien dit duidelijk terug in de cijfers. Vooral eenpersoonshuishoudens zijn erg gestegen in de statistieken. Men verwacht dat het aantal weer naar beneden zal gaan wanneer het beter gaat met de economie en er weer meer werkgelegenheid is.

Overigens kunnen de cijfers voor 2013 nog bijgesteld worden. De belastingdienst bekijkt namelijk niet altijd vooraf of iemand recht heeft op huurtoeslag. Hier is niet genoeg personeel voor dus gebeurt dit vaak pas achteraf. Zo kan het dus zijn dat een deel van de mensen onterecht huursubsidie heeft ontvangen. Dit zal dan terug betaald moeten worden. Hierdoor kunnen de cijfers voor 2013 dus nog lager uitvallen dan nu bekend is gemaakt in het jaarverslag van Minister Stef Blok.

De voor- en nadelen van payrolling

Als je met payrolling aan de slag wilt, dan heb je keuze uit veel aanbieders. Nu is de grote vraag alleen nog wat payrolling precies inhoudt.

Een payrollbedrijf neemt al jouw personeel in dienst en wordt zo juridisch werkgever. Zo heb je gelijk een beeld van het grootste verschil tussen payrolling en salarisadministratie. Bij salarisadministratie blijf je namelijk wel juridisch werkgever.

De taken van een payrollingbedrijf

Als juridisch werkgever neemt het payrollbedrijf alle arbeidsrechtelijke risico’s over. Dit houdt dus in dat alle administratieve handelingen zoals arbeidsovereenkomsten, loondoorbetalingen, arbeidsongeschiktheid, verzekeringen, jaaropgaven, ontslagprocedures, salarisadministratie en de verwerking van CAO- en wetswijzigingen tot het dienstenpakket van de payroll-aanbieder behoren.

De taken van de werkgever

Als werkgever blijf je zelf de belangrijke zaken voor het runnen van een bedrijf bepalen. Denk aan het aannemen van nieuwe werknemers, functionerings- en beoordelingsgesprekken, de hoogte van het salaris en andere belangrijke zaken die voor het bedrijf van belang zijn. Op de werkvloer verandert er dus niets.

Interessant?

Payrolling eigenlijk interessant voor iedere organisatie met personeel. Payrolling creëert namelijk een verhoogde flexibiliteit , meer gemak, beperkt risico’s en geeft een groot financieel voordeel dat je kunt behalen door efficiënter in te kopen. Het maakt dan niet uit of het om een kortlopend project of een langetermijntraject gaat.

De voordelen

 • Je weet vooraf gewoon wat jouw personele kosten zullen zijn, zo kun je hier dus goed op inspelen;
 • Je bepaalt iedere periode een vast bedrag en ontvangt altijd één factuur. Zo heb je een overzichtelijk inzicht op jouw totale personeels- en salariskosten;
 • Je ontvangt geen facturen meer van instanties als het UWV, de Belastingdienst, verzekeringen, de Arbo-dienst, de verzuimverzekering en accountants;
 • De financiële administratie wordt beperkter en inzichtelijker, hierdoor realiseer je aanzienlijke kostenbesparingen;
 • Er verandert bijna niets voor je werkgevers, behalve dat zij kunnen terugvallen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie.

De nadelen

 • Je bent altijd aansprakelijk voor de afdracht van loonbelasting en premies sociale verzekeringen. In het geval van faillissement van het payroll bedrijf is het mogelijk dat je premies en belasting aan het UWV en de Belastingdienst moet afdragen, zelfs al heb je dat al eerder aan het payroll bedrijf gedaan;
 • Je betaalt natuurlijk ook voor de diensten van de payroller. Deze kunnen hoog oplopen;
 • Het kan voorkomen dat je band met het vaste personeel slechter wordt. Je zult dus misschien ook minder waardering ervaren.

Je bent er met Payrolling van Payper dus zeker van dat de benodigde kennis en ervaring aanwezig is. Door in Nederland personeel in dienst te nemen wordt het aantal wetten en regels waar je mee te maken krijgt dus een stuk groter. Deze problemen worden dus allemaal uit de handen genomen door professionals. Je betaald echter wel voor de diensten, maar dat is het dubbel en dwars waard.

de zorgverzekering 2015: hoe werkt het?

De zorgverzekering 2015
Ieder jaar worden wijzigingen doorgevoerd in de basisverzekering en de zorgverzekering. Zo ook in 2015. Het is momenteel nog niet bekend welke wijzigingen voor de zorgverzekering 2015 worden doorgevoerd. De wijzigingen hebben betrekking op de hoogte van de zorgpremie, de dekking en de premies van de aanvullende verzekeringen.

Eigen risico zorgverzekering 2015
Op basis van verschillende bronnen wordt momenteel uitgegaan van een verhoging van het eigen risico op de zorgverzekering in 2015 naar EUR 350,00. Momenteel bedraagt het eigen risico EUR 220,00. Dit betekent een verhoging van EUR 130,00. De stijging van het eigen risico heeft te maken met de bezuinigingen in de gezondheidszorg. Als deze maatregel wordt doorgevoerd, dan dienen de zorgkosten tot een bedrag van EUR 350,00 door de verzekerde betaald te worden. Met het oog op de flinke bezuinigingen in de zorg, zal daarnaast onder andere de rollator hoogstwaarschijnlijk uit het basispakket verdwijnen.

Wijzigingen zorgverzekering 2015
Elk jaar worden er wijzigingen in het basispakket doorgevoerd. De overheid past het basispakket aan om zodoende de zorgkosten te kunnen beheersen. Niet alle wijzigingen voor het basispakket 2015 zijn definitief vastgesteld, daarentegen zijn enkele maatregelen reeds overeengekomen. De eigen bijdrage voor de GGZ wordt bijvoorbeeld gedeeltelijk gecompenseerd. Daarnaast wordt voor een ziekenhuisopname een eigen bijdrage van EUR 7,50 per dag vastgesteld. Ook voor een gehoorapparaat wordt een eigen bijdrage van 25 procent berekend. Een ander voorbeeld is de aanpassing van de vermogensinkomensbijtelling van 8 naar 12 procent.

Overstappen zorgverzekering 2015
Ieder jaar wordt de mogelijkheid geboden om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Via de huidige zorgverzekeraar ontvangt iedereen een aanbod voor 2015. Eind dit jaar worden de aanbiedingen toegestuurd, met een overzicht van de zorgpremie en vergoeding per zorgverzekeraar voor de zorgverzekering 2015. Indien u wilt wisselen van zorgverzekering, dan dient u voor 31 december 2012 uw huidige zorgverzekering op te zeggen. Lees hier alles over de Zorgverzekering 2014

Bepaalde zaken in het leven vereisen een grote hap uit eenieders budget. Om dit alles draaglijk te maken, voorziet de overheid een bijdrage in de kosten, de zogenaamde toeslagen 2015. Hieronder vindt u een overzicht en korte toelichting van de vier toeslagen 2015. Buiten het kindgebonden budget dient u zelf de toeslagen 2015 aan te vragen via de formulieren die door de overheid hiertoe worden ter beschikking gesteld. Aangezien verwacht wordt dat de toeslagen de komende jaren alleen maar zullen dalen, is het belangrijk om zo snel mogelijk de toeslag waar u recht op heeft, aan te vragen. Vooral de hogere inkomens zullen minder snel een toeslag kunnen bekomen of zullen het moeten doen met een lagere tegemoetkoming.

Heeft u geen idee over eventuele toeslagen waar u recht op heeft? Laat u dan vrijblijvend informeren via deze website over de mogelijkheden die de overheid biedt. kijk ook eens voor de zorgtoeslag 2015

Boete rente berekenen

Boete rente berekenen vraag om advies

Ga je een hypotheek oversluiten waarvan de rentevastperiode nog niet ten einde is dan krijg je te maken met een boeterente. Deze boeterente wordt berekend omdat door het oversluiten van de hypotheek de geldverstrekker rente -inkomsten misloopt. Dat je boete rente moet betalen kan ook voorkomen als je teveel aflost. Dat je dus meer aflost dan de jaarlijkse 10 procent. De boeterente berekenen is nog niet zo simpel. Je kunt het zelf proberen uit te rekenen. Mocht dit niet goed lukken vraag het aan de hypotheekadviseur. die kan je nadat hij de boeterente heeft berekend je precies vertellen hoeveel je moet gaan betalen.

Hoe moet je de boete rente berekenen?

De boete rente berekenen is best een moeilijke materie, toch kun je het zelf proberen te doen. de belangrijkste punten die je moet nalopen voor het berekenen van de boete rente zijn

 • het hypotheekbedrag
 • de hypotheekvorm of soort hypotheek
 • de boetevrije aflossing, hoeveel mag ik aflossen per jaar. hoe minder dit is hoe hoger de boeterente zal worden
 • de rentevastperiode hoe lang loopt deze eigenlijk nog door. Hiervoor telt ook hoe langer de looptijd hoe hoger de boeterente zal uitvallen
 • De hypotheekrente die in de akte staat vermeld, en de rente die de geldverstrekker er nu voor zou kunnen krijgen

De boeterente kun je nu berekenen er wordt dan berekend hoeveel de netto contante waarde is van de rente die de geldverstrekker is misgelopen. Daarbij heb je al deze punten die hierboven genoemd zijn nodig. Het is heel goed te begrijpen dat het boeterente berekenen
niet zo heel gemakkelijk is en dat je er zelf niet uitkomt. Als je precies wil weten wat het bedrag aan boeterente wordt laat het dan berekenen door de geldverstrekker of door de hypotheekadviseur.

Een nieuwe aanbestedingstool

Het aanbesteden van opdrachten was altijd een analoge klus waarbij de gehele aanbesteding eerst op papier werd gezet alvorens hij werd gedeeld met het grote publiek. Echter nu in het digitale tijdperk kunnen ook aanbestedingen niet meer achterblijven. Er is nu een aanbestedingstool ontwikkeld waarbij men een digitale aanbesteding kan doen en waarbij inschrijvers dan een offerte voor kunnen uitbrengen. Nadat meerdere inschrijvers een offerte hebben uitgebracht wordt de opdracht gegund aan een van de inschrijvers.

Met de tool is het mogelijk om berekeningen te maken die inschrijvers kunnen helpen een factuur op te maken. Verder is het in de tool mogelijk om de voortgang van projecten goed te volgen en een planning aan te houden waar zowel inschrijver als de opdrachtgever zich aan kunnen / moeten houden. Op deze manier is het voor iedereen duidelijk waar men mee bezig is en wat de voortgang is van het project. Met nog vele handigheidjes in deze tool helpt dit je om een snelle digitale aanbesteding mogelijk te maken. Na het project kan de opdrachtgever het project beoordelen en een rapportage uitrollen. Hierdoor weten de opdrachtgever en de inschrijver waar ze aan toe zijn en wat er eventueel beter kon in de aanbesteding.

De bedenkers van deze tool zijn Hein de Haan en Sebastiaan Smit. Hein de haan heeft jarenlang ervaring in aanbestedingen als aanbestedingscoördinator, Sebastiaan Smit heeft jarenlang ervaring in het digitaliseren van bedrijfsprocessen. Door processen te optimaliseren en / of ze te digitaliseren kunnen veel kosten bespaard worden. Met dit idee is deze hele tool ontstaan om het voornamelijk voor bedrijven en werknemers mogelijk te maken om mee te doen aan aanbestedingen. De aanbestedingen zijn er niet alleen voor grote opdrachten, men kan ook denken aan simpel werk, diensten of leveringen zoals bijvoorbeeld koffieautomaten. Het is dus niet beperkt tot een kleine branche.

Hoe kan ik beleggen met zo min mogelijk risico?

Als u wilt gaan beleggen dan wilt u natuurlijk zo min mogelijk risico lopen. Het liefst wilt u uw risico’s beperken zodat de kans groter is dat u winst maakt. Er zijn verschillende maatregelen die u kunt treffen om de risico’ s in te perken. Dit artikel vertelt in het kort welke risico’s er zijn en geeft tips hoe uw de risico’s kleiner kunt maken.

 

Welke risico’s zijn er?

Als u gaat beleggen, is het allereerst belangrijk dat u precies weet wat beleggen inhoudt. U moet bijvoorbeeld weten wat aandelen, long gaan en short gaan inhoudt. Als u niet beschikt over deze basiskennis dan loopt u al een groot risico. Om over de basiskennis beleggen te beschikken, kunt een cursus beleggen volgen. Als u gaat beleggen, moet u zich er bewust van zijn dat u bepaalde risico’s kunt lopen. Een groot risico is dat uw eigen vermogen aangetast kan worden. Oftewel: u kunt uw ingelegde geld verliezen. Als u gaat beleggen met echt geld dan bent u er dus nooit zeker van dat u winst maakt. Het verlies kan uitvergroot worden als er wordt gehandeld in CFD aandelen. Dit komt doordat CFD’s gebruik maken van een hefboomwerking. Door deze hefboomwerking worden verliezen uitvergroot. Dit heeft echter ook een positieve keerzijde. Niet alleen verliezen worden uitvergroot, ook winsten worden uitvergroot. Tenslotte kan een ander risico zijn dat uw aandelen in waarde dalen door valutaschommelingen.

 

Hoe beperkt u de risico’s?

Als u wilt beginnen met beleggen dan wilt u natuurlijk uw risico’s beperken. U kunt uw risico’s beperken door bepaalde maatregelen te nemen. Als u belegt via een online broker dan kunt u zelf een stop loss en profit call instellen. Een stop loss is een limiet die u kunt instellen waarbij de aandelenpositie automatisch gesloten wordt als de koers onder een bepaalde waarde uitkomt. Op deze manier kunt u nooit meer verlies maken dan dat u vooraf heeft ingesteld. Een profit call is een limiet waarbij de aandelenpositie automatisch gesloten wordt als de koers boven een bepaalde waarde uitkomt. Door een profit call bent u altijd verzekerd van winst als de koers stijgt naar de waarde die u vooraf heeft ingesteld. Door een stop loss en profit call in te stellen voorkomt u dat u per ongeluk de aandelenpositie te lang laat openstaan. U kunt op deze manier verliezen bij beleggen beperken.

Beleggen

Is het moeilijk om te leren beleggen en kan iedereen beleggen? Het antwoord op deze vraag is: beleggen is niet zo moeilijk als veel mensen denken. Daarnaast kan iedereen beginnen met beleggen en kan het een goede manier zijn om uw geld weg te zetten. Voordat u begint met beleggen zijn er een aantal dingen die u moet weten.

Wat heeft u nodig om te starten met beleggen?

In principe heeft u alleen een computer, laptop, of een tablet nodig met een goede internetverbinding. Aangezien deze dingen in de meeste huishoudens wel te vinden zijn kunt u beginnen met beleggen. Daarnaast heeft u een startbedrag nodig om een eerste belegging te doen.

Waar kunt u in beleggen?

Er zijn verschillende producten waar u in kunt beleggen. Als u begint met beleggen is het handig om een product te vinden waar u verstand van heeft of een product vindt waar u zich in wil verdiepen. Er zijn vele beleggingsproducten, maar de beleggingen die het vaakst voorkomen zijn grondstoffen (bijv. olie of aardgas), edelmetalen (bijv. goud of zilver), valuta’s, aandelen, obligaties, emissies en opties.

Risico

Het risico om geld te verliezen is misschien een reden waarom u niet wilt beleggen. Daarom is het ook handig om niet met al uw spaargeld te beleggen. Toch zijn er wel manieren om het risico zo klein mogelijk te houden. Aan sommige beleggingen zit meer risico dan aan andere beleggingen. Dit heeft te maken met het type belegging, het bedrijf waar u een belegging in doet of de toekomstverwachtingen van een belegging. Als u minder risico wilt lopen doet u er dus verstandig aan om een belegging met minder risico te nemen. Daarnaast kunt u het risico spreiden door meerdere beleggingen te doen.

Kortom: iedereen kan beleggen met de juiste kennis! Kijk voor meer informatie over beleggen op <a href=”http://www.belegger.nl/nieuws/2638227/automatisch-handelen-met-beursfoon-advetorial.html”>www.belegger.nl </a>

U kunt ook eens een kijkje nemen op de <a href=”https://nl-nl.facebook.com/Beursfoon”>Facebook van Beursfoon</a>.

Wat is loonbeslag?

Een schuldeiser kan beslag laten leggen op de uitkering of het loon van een schuldenaar. Met het inbeslaggenomen geld worden de schulden of schuld afgelost. Niet het hele loon mag worden ingehouden door de schuldeiser. Er geldt namelijk een zogenaamde beslagvrije voet van 90 procent van het bijstandsniveau. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van de gezinssituatie. Een werkgever is verplicht om mee te werken met loonbeslag. Zij moeten hiervoor een uitgebreide vragenlijst voor invullen over het inkomen van de schuldenaar. Loonbeslag wordt in Nederland door een gerechtsdeurwaarder uitgevoerd en is alleen mogelijk na uitspraak van een rechter. Overheidsdiensten kunnen overigens zonder vonnis loonbeslag leggen. Het loonbeslag duurt totdat de volledige schuld is afgelost.

Beslagvrije voet

Zoals aangegeven is er ook een beslagvrije voet, maar je hebt ook het vrij te laten bedrag. Dit zijn eigenlijk twee verschillende berekeningen. Voor uitleg over deze verschillen kun je aankloppen bij een expert. Dit is zeker raadzaam. Als er door de belastingdienst beslag is gelegd en je houdt te weinig geld over om van te leven, dan kun je zelf het vrij te laten bedrag berekenen en eventueel bezwaar maken. Het is verstandig om te kijken naar de berekening van het Vtlb, omdat de berekening van veel deurwaarders vaak niet klopt. Op deze manier kun je te weinig geld overhouden om je zo in je levensonderhoud te kunnen voorzien. Middels een aangetekende brief kun je duidelijk maken dat de beslagvrije voet niet klopt. Je dient een berekening mee te sturen en bewijzen aan te leveren om de beslagvrije voet te verduidelijken.

Geld verdienen op internet

Momenteel gaan steeds meer mensen aan de gang met geld verdienen online. Geld verdienen op internet gebeurt steeds vaker, omdat er continu meer manieren bijkomen. Door online geld verdienen vinden veel mensen een zeer fijne aanvulling op hun salaris. Maar ook zijn er mensen die miljoenen hebben verdiend door online geld verdienen. Middels dit artikel zullen we je een en ander vertellen over geld via het internet verdienen en hoe jij daaraan mee kunt doen.

 

Alles kan

Dat er online veel mogelijk is mag wel blijken uit de vele die we dagelijks regelen via het internet. Zo kunnen we online relaties aangaan, werken, vrienden ontmoeten, opleidingen volgen, vakanties boeken, spullen kopen, onze mening geven en nog heel veel andere dingen doen. Het internet is een podium voor mensen met ambities, dromen en plannen, zoals schrijvers, zangers en acteurs. Waarom is het dat dan niet voor mensen die online geld willen verdienen en miljonair willen worden door het internet? Intussen is het internet dat wel, want er zijn al veel mensen bezig met met online zaken en geld verdienen. Zij volgen vaste routes en leren van hun successen. Eén opmerking geldt voor iedereen en dat is dat iedereen online geld kan verdienen.

 

Starten met internetverdienen

Online verdienen begint met een gedegen voorbereiding, maar ook met een stukje bewustwording en discipline, want het mag niet stranden bij alleen een goed plan. Besef dus dat je geld gaat verdienen via het internet en dat je binnen korte tijd een aardig vermogen wil op bouwen. Als dat besef er dan eenmaal is kun je gaan denken over dingen die je leuk vindt. Wat interesseert jou zoal en vind je tevens leuk om te doen? Grote kans dat je fanatieker en actiever bent als je iets gaat doen wat je graag doet. Je zult er veel tijd in stoppen en het helpt als je ervan uitgaat dat online geld verdienen vooral leuk moet zijn.

 

En dan verder

Als je weet wat je leuk vindt kun je in principe verder alsof je een ondernemersplan schrijft. Wat ga je precies uitvoeren en hoe ga je daar geld aan verdienen? Belangrijker nog is de vraag: wie wordt je doelgroep en voor wie maak jij een product? Het is aan te raden om naar mensen te zoeken in wiens ogen jij een expert bent, die hen verder op weg kan helpen. Maak een website van je diensten en producten en vertel wat mensen van jou zullen krijgen. Geef vervolgens een klein stukje van jezelf weg, zoals een freemium, en trek klanten daarmee naar je toe. Probeer van alles te leren, want online geld verdienen is ook doorzetten.

 

Conclusie

Meerdere manieren zijn er waarop je online geld kunt verdienen, maar belangrijk is het om dit te doen aan de hand van iets leuks. Als je het leuk vindt ben je veel gemotiveerder en zul je nog meer succes boeken. Ook is het handig om je plan uit te schrijven en dit uit te schrijven, want zo creëer je je eigen route, die jou naar je einddoel brengt. Blijf altijd openstaan voor feedback en de fouten die je maakt, want ook online ondernemers maken fouten en trekken daar nieuwe leerpunten uit. Focus je op je doel en bezigheden en streef er naar om altijd kwaliteit te leveren, want op die manier blijven je klanten je volgen. Als je deze tips gebruikt, is er een grote kans dat je goed zult worden in je werk en met online geld verdienen.

Online Facturen sturen kan leuk en gemakkelijk zijn!

Voor veel ondernemers en ZZP’ers is het sturen van facturen een lastige maar zeer zeker een tijdrovende klus, toch hoeft dat in het jaar 2014 met het vooruitstrevende digitale tijdperk niet langer het geval te zijn. Met MoneyAssistent bent u in het bezit van een stukje eenvoudige online software met zeer veel mogelijkheden, hiermee maakt MoneyAssistent het eenvoudig om u als ondernemer of ZZP’er zich te laten richten op uw kerntaken door minder tijd kwijt te zijn aan uw administratie. Door de perfecte opbouw van deze software is het gemakkelijk om binnen enkele minuten een online factuur naar uw klant te versturen welke uw klant binnen no-time kan betalen doormiddel van de reeds beschikbare gestelde betaalmethodes Ideal en PayPal. Volgens de website van MoneyAssistent zal het systeem de aankomende maanden met diverse extra betaalmethodes worden uitgebreid en hiermee lijkt het systeem de aankomende jaren alleen nog maar sterker de markt te gaan veroveren.

De online software kenmerkt zich door de eenvoud en het gebruikersgemak waarmee facturen en offertes kunnen worden verzonden, doordat het gebruikersgemak en de eenvoud bij de software niet uit het oog is verloren is de software voor vrijwel elke onderneming en ZZP’er geschikt, een handleiding is dan ook eigenlijk niet nodig. Men kan de software van MoneyAssistent 14 dagen geheel gratis gebruiken om kennis te maken met deze zeer gebruiksvriendelijke software, na deze 14 dagen betaald men voor het abonnement op MoneyAssistent slechts € 7,95 per maand Exclusief BTW en hiermee is MoneyAssistent één van de goedkopere en tevens uitgebreidere administratieve software dat te vinden is op de markt.

Waarom online beleggen?

Dankzij het internet is het nu ook mogelijk om online te beleggen. Er zijn vele websites met beursinformatie en beursadviezen, zoals Beursfoon bijvoorbeeld. Maar waarom zou u kiezen voor de online optie wanneer er andere mogelijkheden zijn die er al heel lang zijn? De reden waarom is omdat online beleggen een paar voordelen met zich meebrengt voor het publiek.


Online beleggen is goedkoper


Internet bedrijven hebben over het algemeen lagere kosten en zijn daardoor in staat verschillende diensten aan te bieden die goedkoper zijn dan die van de concurrentie. Dat is ook het geval op het gebied van beleggen. Voor het publiek betekent het dat zij minder hoeven te betalen wanneer zij hun geld willen beleggen.

Vooral kleine beleggers hebben voordeel, omdat de commissie een stuk lager is. Op die manier kan iemand op den duur heel wat geld besparen die gebruikt kan worden om nog meer te beleggen of voor andere zaken. Hoe meer transacties er zijn, hoe goedkoper het uitkomt en hoe beter het is om online te beleggen.

 

Online beleggen is sneller en gemakkelijker


Bij online beleggen zijn er minder tussenpersonen en alles neemt minder tijd in beslag. Dat kan voordelig zijn, omdat tijd zelf ook een bepaalde waarde heeft. Hoe meer tijd u moet besteden om iets af te maken, hoe minder tijd beschikbaar is voor andere zaken. Tijd is geld.

Elke website is binnen bereik zolang u de beschikking hebt over een internetverbinding. Dat is ook zo bij het beleggen via een website. Dat betekent dat u niet ergens fysiek aanwezig hoeft te zijn voor een afspraak om zaken in orde te maken. Het kan gewoon thuis in de comfort van uw eigen huis wanneer u wilt.

Vooral mensen die het erg drukken en die haast altijd tijd tekort komen zullen dit waarderen. Het is dus niet nodig om tijdens slecht weer ergens naar toe te gaan, maar volgens uw eigen schema. Alles gebeurt via een website, een internetverbinding en een gepast apparaat zoals een computer of tablet. Makkelijker kan het niet.

Goud verkopen tegen de beste prijs

Als u nog goud thuis heeft liggen waar u niets meer mee doet dan kan het verkopen hiervan een goed idee zijn. Vele Nederlanders hebben nog voor veel meer geld aan goud liggen dan ze misschien zouden denken. Of het nu sieraden zijn, oud goud of gouden munten zijn het kan u een leuk extra zakcentje gaan opleveren. Goud verkopen is dan ook erg populair geworden de laatste jaren alleen weten veel Nederlanders niet goed hoe het goud in te gaan wisselen tegen geld. Nu kunt u naar een juwelier gaan, toch blijft het dan maar de vraag of u wel de juiste prijs krijgt voor uw geld. Wij willen u graag wijzen op een alternatief en dat is Goud.nl.

Dit is een online service waarmee u het goud opstuurt (of laat ophalen) en altijd negentig procent van de huidige goudkoers uitbetaald krijgt. Aangezien u de goudprijs op diverse onafhankelijke websites terug kunt gaan vinden weet u dat u altijd het juiste bedrag voor uw goud gaat krijgen. Het wegen gebeurt ook met geijkte en gecertificeerde weegschalen en het gehalte goud dat wordt gemeten met een testvloeistof of een XRF scanner. Goud verkopen kan dus op een heel eenvoudige manier.

Na het opsturen heeft u binnen een week het geld op de rekening staan

Als u goud heeft liggen dan kunt u dit zelf verzekerd gaan opsturen naar Goud.nl, er is ook de mogelijkheid dat een ophaalservice bij u thuis komt om het goud te gaan halen. Heeft u nu meer dan tienduizend euro aan goud liggen dan komt er een medewerker van Goud.nl bij u thuis om het goud te gaan halen. Wekelijks wordt op vrijdagmiddag het goud getaxeerd en krijgt u hiervan bericht. Laat u dan in het weekend weten dat de prijs akkoord is dan wordt dit meteen maandagmorgen op uw bankrekening overgemaakt.

U beschikt dus binnen een week nadat het goud is opgestuurd over het geld. Het loont dus de moeite om eens te kijken bij uw sieraden of u geen armbanden of ringen heeft die u nooit meer draagt. Door het te gaan verkopen kunt u immers een leuk zakcentje gaan bijverdienen.

Go to Top